گروه آموزشي دوره اول ابتدایی كاشان
گل هاي ميخك
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

شيوه نامه جشنواره الگوهاي مناسب تدريس دوره ی ابتدايي 

سال تحصيلي 91-90

مقدمه وضرورت طرح :

امروزه شاهد آن هستيم كه روند رو به رشد دانش بشري با شعار (توسعه زير بناي علمي وفرهنگي در بستري از نوآوري ) بي وقفه به پيش مي رود وانبوه شيوه هاي متنوع فعال ودانش آموز محور جايگزين چارچوب نظام آموزشي گذشته والگوهاي سنتي شده است. در این راستاشناخت انواع روشهاي نوين تدريس وتوانايي كاربرد آنها در كلاس درس بعد مهمي از صلاحيت هاي معلمي را تشكيل مي دهد،لذا برگزاری جشنواره الگوهای تدریس و استفاده از تجارب وتبادل اندیشه در بین معلمان بیش از پیش احساس می شود . 

اهداف: 

-تبادل تجارب مفيد آموزشي وتغيير در ديدگاه آموزشي همكاران

-آشنايي با كاربرد روش هاي فعال تدريس

-آموزش مستقيم الگوهاي متنوع فعال تدريس ياددهي –يادگيري

-ايجادانگيزه به منظور ايفاي نقش مؤثرتر معلمي

-ورود فناوري هاي نوين در تدريس

-توجه به اهداف  ارزشيابي توصيفي و ملموس شدن ابزارهای ارزشیابی توصیفی برای همکاران

- همیاری و مشارکت معلمان در تدریس گروهی با رویکرد درس پژوهی   

كليات ونحوه ی اجرا : 

با عنايت به تأكيد معاونت محترم آموزش ابتدايي مبني بر برگزاري جشنواره ی الگوي مناسب تدريس دوره ابتدايي ، كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشی با همكاری آموزش پیش دبستانی و دبستانی و اعضای گروه های آموزشی در  نظر دارد نسبت به  برگزاري جشنواره اقدام نماید.لذا به منظور برگزاری کارآمدتر جشنواره  توجه ادارات محترم را به نكات زیر جلب مي نمايد:

 

1-جشنواره الگوهاي مناسب تدريس دوره ی ابتدايي با رويكرد درس پژوهی براي پنج پايه ابتدايي وچندپايه به شرح زیر به اجرا در خواهد آمد:

اول   ریاضی                      دوم  علوم                       سوم   بخوانیم و بنویسیم       

   

چهارم  قرآن                        پنجم   تعلیمات اجتماعی ( جغرافی)

 

چند پایه   قرآن – هدیه ها – بخوانیم و بنویسیم

 

2- معلمان دوره ی ابتدایی علاقمند به شرکت در جشنواره می توانند در قالب یک تیم سه نفره به تولید سناریوو اجرای عملی تدریس بپردازند که نقش هر یک از اعضای تیم به شرح زیر می باشد :

o       معلم ناظر و طراح سناریو با تأکید برالگوها و روش های فعال تدریس : همکاران گرامی که در زمینه ی طراحی و انتخاب الگوها و روش های فعال تدریس موضوع مورد نظر در هر پایه توانمند می باشند ضمن هم فکری وهماهنگی با دیگراعضای تیم با تدوین و طراحیسناریو در جهت حضور گروه در جشنواره الگوهای مناسب تدریس مشارکت خواهند داشت.

o       معلم ناظر و طراح تجهیزات و رسانه های متناسب با موضوع تدریس در جشنواره :به منظور تقویت روش های نوین تدریس از جمله روش تدریس چند حسی ( مختلط ) و ... که منجر به هدایت یادگیری از طریق تمام حواس خواهد شد همکاران علاقمند و آگاه در زمینه ی تجهیزات

و وسایل کمک آموزشی از جمله رسانه های مبتنی بر IT ضمن پی گیری تدوین سناریو در امور رسانه ای فرایند تدریس مشارکت خواهند داشت . 

o       معلم ناظر  بر تدوین سناریو و مجری تدریس با تأکید بر اجرای الگوها و روش های فعال تدریس در کلاس درس ( مجری ) : همکاران علاقمند و توانمند در زمینه ی اجرا و انجام ارزشیابی متناسب با موضوع تدریس ضمن پی گیری تدوین سناریو در اجرای تدریس مشارکت خواهند داشت .

از آن جا که شیوه نامه ی جشنواره الگوهای مناسب تدریس بر اساس خرد جمعی و تفکر گروهی با رویکرد درس پژوهی تدوین گردیده است .انتظار می رود انتخاب موضوع تدریس در هر پایه ، انتخاب الگوها و روش های مناسب ، انتخاب رسانه ها و تجهیزات آموزشی ، انتخاب ابزارها ی ارزشیابی و ... بر اساس کار گروهی صورت پذیرد .

  

3 - طراحی آموزشی بر مبنای سناریو نویسی صورت پذیرد .

4 - هیچ گونه محدودیتی در انتخاب اعضای تیم به لحاظ اشتغال در یک آموزشگاه یا در یک پایه نمی باشد.

5 - تدریس در کلاس درس با حضور اعضای تیم ودانش آموزان صورت می پذیرد، که دانش آموزان در نقش فراگیر و اعضای تیم در نقش های مجری تدریس و ناظرین بر اجرا خواهند بود. در این شیوه مجری ، اجرا کننده ی فرایند تدریس و ناظرین ( طراح سناریو و مدیر رسانه ) مسئول ثبت گزارش از کیفیت و تأثیر الگوها و روش های پیشنهادی ( طراح سناریو ) و رسانه های ارائه شده ( مدیر رسانه ) در فرم پیوست الف خواهند بود.

در پایان 30 دقیقه ی تدریس ضمن تکمیل یک نمونه فرم پیوست الف جهت ثبت گزارش از اجرای تدریس توسط همکار مجری ، ناظرین طی نشست 15 دقیقه ای به جمع بندی گزارشات خود پرداخته و ضمن تکمیل فرم پیوست ب گزارشی از فرآیند تدریس به داوران ارائه خواهند داد .

لازم به ذکر است ، تکمیل فرم ها ی الف و ب و تحویل فرم ب به داوران ضروری است و در فرم امتیاز بندی بند خاص لحاظ گردیده است .

6 - شایسته است  کلیه تجهیزات فرآیند تدریس در قالب تیم از تولیدات اعضای تیم باشد.

 

7 - مناطق در برگزاری کارگاه های آموزش سناریو نویسی ودرس پژوهی برنامه ریزی  های لازم را بنمایند .

(منابع واطلاعات لازم جهت استفاده ی همکاران در سایت  http//isf.medu.ir/ موجود می باشد.)

8-اطلاع رساني دقيق وبه موقع به صورت فراخوان طبق شيوه نامه ارسالي با موضوعات مندرج در آن توسط مسئول ذيربط صورت پذيرد.

9 - کارشناسان محترم طبق حداقل درصد تفاهم صورت گرفته بین این گروه وآن اداره محترم از همکاران در قالب تیم در جشنواره حضور داشته باشند.

10 –  تعدادتیم شرکت کننده ی مرحله ی منطقه ای به تفکیک پایه مطابق جدول پیوستی تا تاریخ 25/8/90 بعد از تأیید معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش و نو آوری به گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی ابتدایی ارسال گردد.

11 - مناطق ونواحی بعد از برگزاری جشنواره لوح فشرده تدریس  منتخبین را با توجه به شرایط فیلمبرداری در بند زیر طبق سهمیه ای که متعاقبا ارسال می گردد به همراه اسامی هیئت داوران تا تاریخ 20/10/90 به گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی ابتدایی ارسال نمایند.

12 – شرایط فیلمبرداری :

با توجه به این که فیلم های گرد آوری شده تحت عنوان بانک اطلاعاتی تدریس پایه های مختلف تحصیلی دوره ی ابتدایی در آرشیو گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی جهت استفاده همکاران نگهداری خواهد شد و داوری آثار از روی فیلم های ارسالی خواهد بود توجه به نکات زیر در اجرای فیلمبرداری لازم می باشد :

o       رعایت اصول اخلاقی و مذهبی از جمله پوشش مناسب و ...

o       ضبط اجرای تدریس همکاران بر روی فیلم DV صورت پذیرد.

o       دوربین در زمان فیلمبرداری ثابت ولی در صورت ضبط مواردی که نیاز به حرکت دوربین می باشد (فعالیت گروهی و ...) با هماهنگی قبلی آموزگار و فیلمبردار مشروط بر این که حرکت آن موجب مزاحمت و حواس پرتی دانش آموزان نگردد، امکان پذیر می باشد .

o       عدم استفاده از میکروفون دوربین و بکارگیری میکروفون متصل به دوربین ( سیار و ...) جهت ضبط صدا و بالا بودن کیفیت صوتی فیلم در امر داوری .

o       عدم استفاده از میکس ، افکت ، تیتراژ و هر موردی که فیلم را غیر واقعی نمایش می دهد .

o       مدت زمان تدریس 30 دقیقه می باشد .

o       از صحنه های مهم تدریس و تعاملات دانش آموزی و معلم به نحو مطلوب فیلمبرداری آموزشی صورت پذیرد .

13 - نحوه ی انتخاب آثار ومراحل بعدی (آزمونهای تخصصی )  متعاقبا اعلام می گردد.

14 – معلمان گرامی در کلاس های چند پایه نیز در قالب یک گروه سه نفره می توانند با محوریت یک درس ارائه فعالیت نمایند.  شایان ذکر است طراحی آموزشی در کلاس های چند پایه حتما به صورت تلفیقی باشد، ( یکی از درس های مذکور به صورت محور و یک درس فرعی به صورت دلخواه در کنار آن لحاظ گردد)

 

 

15-اعضای كميته اجرايي درمناطق و نواحی به شرح ذيل  می باشد:

رئيس اداره/ مدیریت-معاون پشتيباني-معاون آموزش ابتدایی  یا معاون آموزش ونوآوري –كارشناس مسئول آموزش ابتدايي-كارشناس تكنولوژي و گروه هاي آموزشی –مسئول تداركات

16- هيئت داوران جشنواره به صلاحديد منطقه/ ناحیه ازبین همكاراني انتخاب گردد كه در جشنواره شركت  نمی کنند.

17 - نقش فعال گروه های آموزشی ومدرسان میانی دروس: بخوانیم و بنویسیم ،هدیه های آسمان ،قرآن، ریاضی و ارزشیابی توصیفی و مسلط به تولید ات رسانه ای و ...  مورد انتظار است . 

18-جدول زمان بندی اجرای جشنواره ی منطقه / ناحیه به گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی اداره کل ارسال گردد.تا درصورت امکان در  تاریخ های ارسال شده از طرف اداره کل   بازدید به عمل آید.

19-از اعضای تیم های برگزیده  هر منطقه/ ناحیه به نحو مطلوب تقدير به عمل آيد .

گروه تکنولوژی گروه های آموزشی کاشان


موضوعات مرتبط: شیوه ها و الگوهای تدریس، مطالب آموزشی عمومی، مطالب آموزشی دومی ها، ارزشیابی توصیفی
[ چهارشنبه ۴ آبان۱۳۹۰ ] [ 8:2 ] [ يوسفي ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

وبلاگ آموزشی گل هاي ميخك پایه دوم ابتدایی شهرستان کاشان
در ارائه ي مطالب وبلاگ سعی شده با استفاده از موضوع بندی مطالب ، مخاطبان متفاوتی داشته باشيم. امید است شما بازدید کننده ي گرامی مخصوصا معلمین عزیز با ارائه نظرات خود در بهبود کیفیت وبلاگ ما را یاری نمایید. 
مدير وبلاگ : سيد مهدي يوسفي
آموزگار پايه ي دوم ، مدرس علوم و هديه هاي آسمان
مدرس ارزشيابي كيفي توصيفي و توليد محتواي الكترونيك
امکانات وب
تماس با ما
IranSkin go Up